Asus

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 1670 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Dual BIOS

Grafická karta MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM disponuje hnedle dvěma BIOSy, a každý z nich nabízí jiný režim provozu. Zatímco režim Gaming (BIOS2) by měl být režimem umožňující této grafické kartě dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na její hlučnost, v režimu Silent (BIOS1) by pak zase tato grafická karta měla dosahovat co nejtiššího chodu. Abychom viděli, jaký vliv na provozní vlastnosti mají oba tyto režimy, otestoval jsem grafickou kartu MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM v každém režimu zvlášť a výsledky sloučil do jedněch grafů.

 

Stress Test
98,9 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM na skóre 98,9 % v režimu Silent (v režimu Gaming pak 99,1 %) a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM Silent Gaming Poznámka k měření
Teplota GPU 67 °C 64 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 78 °C 75 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM 68 °C 66 °C měřeno na konci testu
Frekvence GPU 2 670 MHz 2 685 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé biny)
Napětí GPU 1,031 V 1,032 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba GPU (podle ovladačů) 302 W 302 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 303 W 303 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 412 W 413 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 1 490 ot/min (FAN1)
1 490 ot/min (FAN2)
1 690 ot/min (FAN1)
1 690 ot/min (FAN2)
měřeno na konci testu
Hlučnost 37,4 dBA 40,2 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Ve výchozím režimu Silent (BIOS1) teploty grafické karty MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM na konci zátěžového testu dosahovaly na 67°C (hotspot 78°C) při otáčkách ventilátorů kolem 1490 ot/min, které při této rychlosti generovaly nízkou hlučnost 37,4 dBA. V tomto režimu tak mohu tuto grafickou kartu označit za tichou. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2670 MHz při spotřebě grafické karty 303 W.

V režimu Gaming (BIOS2) nám pak teploty grafického čipu klesly o 3 °C a dosahovaly na 64°C (hotspot 75°C). Otáčky ventilátorů chladiče nám však stouply k hranici 1690 ot/min a s nimi také hlučnost grafické karty na 40,2 dBA. Průměrná frekvence grafického čipu zůstala prakticky nezměněna (stoupla o 1bin) na 2685 Mhz při spotřebě 303 W.

 

Limity a režimy

Pokud se podíváte na graf dosažených limitů, pak je zde krásně vidět, že grafická karta MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM během celého testu narážela na limit spotřeby (zelená barva). Tu si pak můžete ručně navýšit například v nástroji MSI Afterburner. Co se týká provozních režimů, tak pokud bych si měl vybrat já, určitě bych tuto GAMING X SLIM nechal ve výchozím režimu Silent, který nabízí mnohem nižší hlučnost. Výkonnostní rozdíl mezi oběma režimy je totiž prakticky nulový. To ostatně dokládá také následující video z testování 3DMark Port Royal.

 

MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM: Silent versus Gaming v 3DMark Port Royal.
Jak můžete vidět, režim Gaming výkon prakticky nepřidává. Režim Silent se pak může pochlubit mnohem nižší hlučností grafické karty, ovšem zas na úkor lehce vyšších teplot.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server