MSI

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 1900 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Dual BIOS

Grafická karta Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming disponuje hnedle dvěma BIOSy, a každý z nich nabízí jiný režim provozu. Zatímco režim Performance (P-mode) by měl být režimem umožňující této grafické kartě dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na její hlučnost, v režimu Quiet (Q-mode) by pak zase tato grafická karta měla dosahovat co nejtiššího chodu. Abychom viděli, jaký vliv na provozní vlastnosti mají oba tyto režimy, otestoval jsem grafickou kartu Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming v každém režimu zvlášť a výsledky sloučil do jedněch grafů.

 

Stress Test
99,2 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming na skóre 99,2 % v režimu Performance (v režimu Quiet pak 99,3 %) a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming P-mode Q-mode Poznámka k měření
Teplota GPU 65 °C 69 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 81 °C 85 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM 63 °C 69 °C měřeno na konci testu
Frekvence GPU 2 655 MHz 2 640 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé biny)
Napětí GPU 1,003 V 0,999 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba GPU (podle ovladačů) 219 W 219 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 227 W 228 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 330 W 330 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 1 860 ot/min (FAN1)
1 860 ot/min (FAN2)
1 330 ot/min (FAN1)
1 330 ot/min (FAN2)
měřeno na konci testu
Hlučnost 39,6 dBA 34,6 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Ve výchozím režimu Performance (P-mode) teploty grafické karty Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming na konci zátěžového testu dosahovaly na 65°C (hotspot 81°C) při otáčkách ventilátorů kolem 1860 ot/min, které při této rychlosti generovaly hlučnost 39,6 dBA. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2655 MHz při spotřebě grafické karty 227 W.

V režimu Quiet (Q-mode) nám pak teploty grafického čipu stouply o 4°C a dosahovaly tak na 69°C (hotspot 85°C). Otáčky ventilátorů chladiče nám klesly k hranici 1330 ot/min a s nimi také hlučnost grafické karty na nízkých 34,6 dBA. V tomto režimu tak mohu tuto grafickou kartu označit za velmi tichou. Průměrná frekvence grafického čipu se příliš nezměnila a klesla (o 1 bin) na 2640 Mhz při spotřebě 228 W.

 

Limity a režimy

Pokud se podíváte na graf dosažených limitů, pak je zde krásně vidět, že grafická karta Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming během celého testu narážela na limit spotřeby (zelená barva). Limit spotřeby si můžete ručně posunout, například v nástroji ASUS GPU Tweak III. Co se týká provozních režimů, tak mě osobně se líbil spíš režim Quiet, ve kterém byla tato TUFka o poznání tišší. Díky o něco vyšším teplotám to ale předpokládá mít kvalitně větranou počítačovou skříň. Pokud vaše skříň příliš dobře odvětrávaná není, volte raději režim Performance. Výkonnostní rozdíl mezi oběma režimy je téměř  zanedbatelný. To ostatně dokládá také následující video z testování 3DMark Port Royal.

 

Asus TUF RTX 4070 SUPER O12G Gaming: Quiet versus Performance v benchmarku 3DMark Port Royal.
Jak můžete vidět, režim Performance sice výkonu moc nepřidá, teploty grafického čipu však drží níže. Režim Quiet se pak může pochlubit nižší hlučností grafické karty, ovšem na úkor lehce vyšších teplot.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server