Gainward

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 1530 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Dual BIOS

Grafická karta Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G disponuje hnedle dvěma BIOSy, a každý z nich nabízí jiný režim provozu. Zatímco režim OC (BIOS2) by měl být režimem umožňující této grafické kartě dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na její hlučnost, v režimu Silent (BIOS1) by pak zase tato grafická karta měla dosahovat co nejtiššího chodu. Abychom viděli, jaký vliv na provozní vlastnosti mají oba tyto režimy, otestoval jsem grafickou kartu Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G v každém režimu zvlášť a výsledky sloučil do jedněch grafů.

 

Stress Test
98,3 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G na skóre 98,3 % v režimu Silent (v režimu OC pak 99,1 %) a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G Silent BIOS OC BIOS Poznámka k měření
Teplota GPU 60 °C 57 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 74 °C 70 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM 59 °C 56 °C měřeno na konci testu
Frekvence GPU 2 730 MHz 2 730 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé biny)
Napětí GPU 1,077 V 1,078 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba GPU (podle ovladačů) 280 W 279 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 303 W 302 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 411 W 411 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 1 300 ot/min (FAN1)
1 300 ot/min (FAN2)
1 570 ot/min (FAN1)
1 540 ot/min (FAN2)
měřeno na konci testu
Hlučnost 36,7 dBA 40,6 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Ve výchozím režimu Silent (BIOS1) teploty grafické karty Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G na konci zátěžového testu dosahovaly na nízkých 60°C (hotspot 74°C) při nižších otáčkách ventilátorů kolem 1300 ot/min, které při této rychlosti generovaly také nižší hlučnost 36,7 dBA. V tomto režimu tak mohu tuto grafickou kartu označit za tichou. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2730 MHz při spotřebě grafické karty 303 W.

V režimu OC (BIOS2) nám pak teploty grafického čipu klesly o 3 °C a dosahovaly na velmi nízkých 57°C (hotspot 70°C). Otáčky ventilátorů chladiče nám však stouply k hranici 1570/1540 ot/min a s nimi také hlučnost grafické karty na 40,6 dBA. Průměrná frekvence grafického čipu zůstala téměř nezměněna a zůstala na 2730 Mhz při spotřebě 302 W.

 

Limity a režimy

Pokud se podíváte na graf dosažených limitů, pak je zde krásně vidět, že grafická karta Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G během celého testu narážela na limit napětí (modrá barva) a limit spotřeby (zelená barva). Tyto limity si pak můžete ručně navýšit například v nástroji GIGABYTE Center Center. Co se týká provozních režimů, tak pokud bych si měl vybrat já, určitě bych tuto MASTER nechal ve výchozím režimu Silent, který při stále nízkých teplotách nabízí mnohem nižší hlučnost. Výkonnostní rozdíl mezi oběma režimy je prakticky zanedbatelný. To ostatně dokládá také následující video z testování 3DMark Port Royal.

 

Gigabyte AORUS RTX 4070 Ti SUPER MASTER 16G: Silent BIOS versus OC BIOS v 3DMark Port Royal.
Jak můžete vidět, režim OC výkon prakticky nepřidává. Režim Silent se pak může pochlubit nižší hlučností grafické karty i stále nízkými teplotami.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server