MSI

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 1700 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Dual BIOS

Grafická karta Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming disponuje hnedle dvěma BIOSy, a každý z nich nabízí jiný režim provozu. Zatímco režim Performance (P-mode) by měl být režimem umožňující této grafické kartě dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na její hlučnost, v režimu Quiet (Q-mode) by pak zase tato grafická karta měla dosahovat co nejtiššího chodu. Abychom viděli, jaký vliv na provozní vlastnosti mají oba tyto režimy, otestoval jsem grafickou kartu Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming v každém režimu zvlášť a výsledky sloučil do jedněch grafů.

 

Stress Test
99,3 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming na skóre 99,3 % v režimu Performance (v režimu Quiet pak 98,8 %) a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming P-mode Q-mode Poznámka k měření
Teplota GPU 60 °C 65 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 72 °C 79 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM 68 °C 74 °C měřeno na konci testu
Frekvence GPU 2 835 MHz 2 820 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé biny)
Napětí GPU 1,068 V 1,060 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba GPU (podle ovladačů) 280 W 282 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 305 W 308 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 414 W 417 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 1 400 ot/min (FAN1)
1 400 ot/min (FAN2)
1 120 ot/min (FAN1)
1 120 ot/min (FAN2)
měřeno na konci testu
Hlučnost 36,4 dBA 34,1 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Ve výchozím režimu Performance (P-mode) teploty grafické karty Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming na konci zátěžového testu dosahovaly na nízkých 60°C (hotspot 72°C) při otáčkách ventilátorů kolem 1400 ot/min, které při této rychlosti generovaly nižší hlučnost 36,4 dBA. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2835 MHz při spotřebě grafické karty 305 W.

V režimu Quiet (Q-mode) nám pak teploty grafického čipu stouply o 5°C a dosahovaly tak na 65°C (hotspot 79°C). Otáčky ventilátorů chladiče nám klesly k hranici 1120 ot/min a s nimi mírně také hlučnost grafické karty na velmi nízkých 34,1 dBA. V obou režimech tak mohu tuto grafickou kartu označit za velmi tichou. Průměrná frekvence grafického čipu se příliš nezměnila a klesla (o 1 bin) na 2820 Mhz při spotřebě 308 W.

 

Limity a režimy

Pokud se podíváte na graf dosažených limitů, pak je zde krásně vidět, že grafická karta Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming během celého testu narážela na limit spotřeby (zelená barva) a limit napětí (modrá barva). Limit napětí a spotřeby si můžete ručně posunout, například v nástroji ASUS GPU Tweak III. Co se týká provozních režimů, tak já osobně bych zvolil ten výchozí, tedy režim Permofmance. Ten nabízí přeci jen nižší teploty na úkor jen lehce vyšší hlučnosti. Samozřejmě, pokud máte dobře větranou počítačovou skříň a jste ortodoxním vyznavačem tichých počítačů, volte pak režim Quiet. Výkonnostní rozdíl mezi oběma režimy je prakticky zanedbatelný. To ostatně dokládá také následující video z testování 3DMark Port Royal.

 

Asus STRIX RTX 4070 Ti SUPER O16G Gaming: Quiet versus Performance v benchmarku 3DMark Port Royal. Jak můžete vidět, režim Performance toho výkonu moc nepřidá, teploty grafického čipu však drží níže. Režim Quiet se pak může pochlubit zase nižší hlučností grafické karty, ovšem na úkor vyšších teplot.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server