Gainward

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 1620 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Stress Test
98,7 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G na skóre 98,7 % a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G Hodnota Poznámka k měření
Teplota GPU 67 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 80 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM 70 °C měřeno na konci testu
Frekvence GPU 2 715 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé biny)
Napětí GPU 1,045 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba GPU (podle ovladačů) 304 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 329 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 446 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 1 600 ot/min měřeno na konci testu
Hlučnost 39,8 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Teploty grafické karty Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G na konci zátěžového testu dosahovaly na 67°C (hotspot 80°C) při otáčkách ventilátorů kolem 1600 ot/min, které při této rychlosti generovaly hlučnost 39,8 dBA. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2715 MHz při spotřebě 329 W.

 

Limity

Pokud se podíváte na graf dosažených limitů, pak je zde krásně vidět, že grafická karta Gainward RTX 4080 SUPER Panther OC 16G během celého testu narážela na limit spotřeby (zelená barva). Bohužel, limit spotřeby si u této grafické karty navýšit nermůžete.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server