Asus

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 2000 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Stress Test
99,5 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G na skóre 99,5 % a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G Hodnota Poznámka k měření
Teplota GPU 57 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 84 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM 80 °C měřeno na konci testu
Frekvence GPU 2 690 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé desítky)
Napětí GPU 1,078 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (podle ovladačů) 193 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 209 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 303 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 2 020 ot/min měřeno na konci testu
Hlučnost 40,1 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Teploty grafické karty Gigabyte RX 7600 XT GAMING OC 16G na konci zátěžového testu dosahovaly na nízkých 57°C (hotspot 84°C) při otáčkách ventilátorů kolem 2020 ot/min, které při této rychlosti generovaly hlučnost 40,1 dBA. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2690 MHz při spotřebě 193 W.

 

Agresivnější regulace otáček ventilátorů

Pokud se dobře podíváte na výsledky, pak můžeme sice vidět nízké teploty grafického čipu i pamětí, na druhou stranu je to však vykoupeno vyššími otáčkami ventilátorů chlazení, které se drží kolem 2000 ot/min. Hlučnost této GAMING OC se tak v zátěži pohybuje kolem 40 dBA, tedy přesně kolem hranice, která odděluje tišší a hlučnější grafické karty. Pokud byste se chtěli dostat k tišší grafické kartě, doporučuji vám manuálně snížit otáčky ventilátorů chladiče.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server