Gigabyte

Testy provozních vlastností

Vůbec první věcí, která je u grafické karty měřena je její hlučnost, respektive závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů jejího chladiče. Závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů měřím tak, že postupně zvyšuji otáčky ventilátorů grafické karty a následně pak měřím jejich hlučnost v dBA. Jedná se měření izolované, kdy jediným zdrojem hluku v místnosti je pouze samotná grafická karta, ostatní mechanické komponenty testovací sestavy jsou vypnuty nebo pracují v semi-pasivním režimu (zdroj, HDD, chladič CPU i ostatní systémové ventilátory).

Díky změření této závislosti pak mohu v libovolném místě testů podle otáček ventilátorů vždy přesně určit hlučnost grafické karty. V případě grafické karty Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G byla závislost hlučnosti na otáčkách ventilátorů následující:

 

Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G závislost otáčky/hlučnost
< 35 dBA Velmi nízká hlučnost 40 - 42 dBA Vyšší hlučnost
35 - 38 dBA Nízká hlučnost 42 - 45 dBA Vysoká hlučnost
38 - 40 dBA Nižší hlučnost > 45 dBA Velmi vysoká hlučnost

 

Hlučnost pod 40 dBA

Jak můžete z grafu závislosti otáček ventilátorů na teplotě vidět, pokud byste chtěli udržet hlučnost grafické karty Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G pod 40 dBA, což je asi tak zhruba hranice mezi tiššími a hlučnějšími grafickými kartami, bylo by zapotřebí udržet otáčky ventilátorů chlazení kdesi pod hranicí 1880 ot/min.

 

3DMark Time Spy Extreme Stress Test

Pro měření provozních vlastností grafické karty Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G využívám nástroj 3DMark a jeho zátěžový test s názvem Time Spy Extreme Stress Test. Tento test se skládá celkem z 20-ti průchodů minutové scény Time Spy a trvá tak poměrně dlouhých 20 minut, během kterých grafická karta pracuje na plný výkon a zahřeje se tak na svou běžnou provozní teplotu. Teprve po dosažení pracovní teploty grafické karty, nejčastěji v posledním průchodu scény, pak měřím její provozní vlastnosti, jako je například pracovní frekvence, spotřeba, napětí, otáčky ventilátorů chladiče atd. Jak tedy grafická karta Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G v tomto zátěžovém testu dopadla?

 

Dual BIOS

Grafická karta Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G disponuje hnedle dvěma BIOSy, a každý z nich nabízí jiný režim provozu. Zatímco režim Performance (P-mode) by měl být režimem umožňující této grafické kartě dosáhnout maximálního výkonu bez ohledu na její hlučnost, v režimu Quiet (Q-mode) by pak zase tato grafická karta měla dosahovat co nejtiššího chodu. Abychom viděli, jaký vliv na provozní vlastnosti mají oba tyto režimy, otestoval jsem grafickou kartu Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G v každém režimu zvlášť a výsledky sloučil do jedněch grafů.

 

Stress Test
99,0 %

Při testování účinnosti systému chlazení v nástroji 3DMark Time Spy Extreme Stress Test dosáhla grafická karta Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G na skóre 99,0 % v režimu Performance (v režimu Quiet pak 98,8 %) a v těchto testech stability snímkové frekvence tak prošla (minimální hranice je 97 %).

Během testu byly u grafické karty Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G zaznamenány následující hodnoty provozních vlastností:

 

Time Spy Stress Test
Provozní vlastnosti Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G

 

Následující tabulka sumarizuje naměřené hodnoty provozních vlastností, kterých dosáhla grafická karta Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G v testu 3DMark Time Spy Extreme Stress Test.

 

SUMARIZACE NAMĚŘENÝCH HODNOT
Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G P-mode Q-mode Poznámka k měření
Teplota GPU 57 °C 58 °C měřeno na konci testu
Teplota GPU (Hotspot) 66 °C 68 °C měřeno na konci testu
Teplota VRAM - - nelze měřit
Skutečná frekvence GPU 2 775 MHz 2 775 MHz měřeno jako průměr v posledních třech průchodech (zaokrouhleno na celé biny)
Napětí GPU 1,072 V 1,068 V průměrná hodnota v testu
Spotřeba GPU (podle ovladačů) 155 W 155 W průměrná hodnota v testu
Spotřeba VGA (skutečná) 169 W 168 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Spotřeba celý systém 267 W 266 W měřeno jako průměr v posledním průchodu
Otáčky ventilátorů 1 160 ot/min (FAN1)
1 160 ot/min (FAN2)
1 070 ot/min (FAN1)
1 070 ot/min (FAN2)
měřeno na konci testu
Hlučnost 34,0 dBA 33,8 dBA interpolováno z otáček ventilátorů

 

Ve výchozím režimu Performance (P-mode) teploty grafické karty Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G na konci zátěžového testu dosahovaly na nízkých 57°C (hotspot 66°C) při nízkých otáčkách ventilátorů kolem 1160 ot/min, které při této rychlosti generovaly také nízkou hlučnost 34,0 dBA. Frekvence grafického čipu se pak pohybovala v průměru na 2775 MHz při spotřebě grafické karty 169 W.

V režimu Quiet (Q-mode) se nám pak teploty grafického čipu příliš nezměnily a dosahovaly na 58°C (hotspot 68°C). Otáčky ventilátorů chladiče nám lehce klesly k hranici 1070 ot/min a s nimi mírně také hlučnost grafické karty na velmi nízkých 33,8 dBA. V obou režimech tak mohu tuto grafickou kartu označit za velmi tichou. Průměrná frekvence grafického čipu se nezměnila a zůstala na 2775 Mhz při spotřebě 168 W.

 

Limity a režimy

Pokud se podíváte na graf dosažených limitů, pak je zde krásně vidět, že grafická karta Asus ProArt RTX 4060 Ti O16G během celého testu narážela na limit napětí (modrá barva) a spotřeby (zelená barva). Limit napětí a spotřeby si můžete ručně posunout, například v nástroji ASUS GPU Tweak III. Co se týká provozních režimů, tak jak můžete vidět, rozdíl mezi nimi je opravdu minimální. Režim Performance vám nezajistí ani vyšší výkon ani nižší teploty, režim Quiet pak zase výrazně nižší hlučnost. Na této grafické kartě je tedy Dual BIOS prakticky zbytečný. Z tohoto důvodu jsem nedělal ani žádné srovnávací video.

 

SPONSORS & PARTNERS

Asus  Alza  MSI  Gigabyte
AMD  Sapphire  Gainward  Nvidia

Copyright (c) 2024 InfoTrade Powered by ASP.NET & MS SQL Server